Tematyka

Celem konferencji, organizowanej przez PTETiS, jest prezentacja dorobku naukowego, wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, elektroniki oraz mechatroniki:

 • modelowanie matematyczne elementów i układów elektromechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
 • nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe w elektrotechnice i elektronice,
 • systemy generacji, przetwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
 • sterowanie maszyn i napędów elektrycznych,
 • modelowanie i analizy pól elektromagnetycznych,
 • modele elementów i układów energoelektronicznych,
 • przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów,
 • współczesne problemy elektromobilności,
 • problematyka systemów mechatronicznych i infotronicznych.


W miarę zgłaszanych referatów będą tworzone sesje spójne tematycznie.Komitet Naukowy

Zarząd Główny PTETiS:

 • Krzysztof Kluszczyński – Przewodniczący ZG PTETiS,
 • Stanisław Wincenciak – Z-ca Przewodniczącego ZG PTETiS,
 • Witold Machowski – Z-ca Przewodniczącego ZG PTETiS,
 • Andrzej Demenko – Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, Redaktor Naczelny Archives of Electrical Engineering,
 • Włodzimierz Kałat – Z-ca Przewodniczącego ZG PTETiS,
 • Marcin Wesołowski – Sekretarz ZG PTETiS,
 • Ryszard Niedbała – Skarbnik ZG PTETiS,
 • Jacek Kusznier – Członek ZG PTETiS,
 • Marian Łukaniszyn – Członek ZG PTETiS, Prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej,
 • Damian Mazur – Członek ZG PTETiS,
 • Barbara Ślusarek – Członek ZG PTETiS,
 • Dariusz Świsulski – Członek ZG PTETiS, Prodziekan ds. Organizacji Studiów Wydziału EiA Politechniki Gdańskiej.Przewodniczący Oddziałów PTETiS (ZG PTETiS):

 • Andrzej Sikorski – Przewodniczący O/Białystok,
 • Jan Mućko – Przewodniczący O/Bydgoszcz, Dziekan Wydziału TIiE Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • Jan Szczygłowski – Przewodniczący O/Częstochowa,
 • Ludwik Referowski – Przewodniczący O/Gdańsk, Członek Honorowy PTETiS,
 • Wojciech Burlikowski – Przewodniczący O/Gliwicko-Opolski,
 • Andrzej Kapłon – Przewodniczący O/Kielce,
 • Witold Machowski – Przewodniczący O/Kraków,
 • Henryka D. Stryczewska – Przewodnicząca O/Lublin, Dziekan Wydziału EiI Politechniki Lubelskiej,
 • Sławomir Hausman – Przewodniczący O/Łódź, Dziekan Wydziału EEIA Politechniki Łódzkiej,
 • Paweł Idziak – Przewodniczący O/Poznań,
 • Lesław Gołębiowski – Przewodniczący O/Rzeszów,
 • Ryszard Sikora – Przewodniczący O/Szczecin, Członek Honorowy PTETiS,
 • Stanisław Wincenciak – Przewodniczący O/Warszawa, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej,
 • Czesław Kowalski – Przewodniczący O/Wrocław,
 • Ryszard Rybski – Przewodniczący O/Zielona Góra.Główna Komisja Rewizyjna PTETiS:

 • Andrzej Wac-Włodarczyk – Przewodnicząca GKR,
 • Krystyna Macek-Kamińska,
 • Mirosław Świercz,
 • Jarosław Rolek,
 • Jadwiga Bek.Członkowie Honorowi PTETiS:

 • Jerzy Hickiewicz – Członek Honorowy PTETiS,
 • Tadeusz Janowski – Członek Honorowy PTETiS,
 • Marian P. Kaźmierkowski – Członek Honorowy PTETiS, b. Dziekan Wydziału IV PAN, Członek koresp. PAN,
 • Romuald Nowakowski – Członek Honorowy PTETiS,
 • Marian Pasko – Członek Honorowy PTETiS,
 • Jacek Przygodzki – Członek Honorowy PTETiS,
 • Henryk Tunia – Członek Honorowy PTETiS.Przedstawiciele PAN:

 • Tadeusz Kaczorek – Członek rzecz. PAN, Członek Honorowy PTETiS,
 • Józef Korbicz – Członek koresp. PAN.Przedstawiciele uczelni zagranicznych współpracujących z PTETiS:

 • Stefan Tadeusz Kulig – Prof. Uniwersytetu w Dortmundzie,
 • Andreas Ahrens – Prof. Uniwersytetu w Wismarze,
 • Dieter Schott – Prof. Uniwersytetu w Wismarze.
 • Peter Hehenberger – Prof. University of Applied Sciences Upper AustriaPrzedstawiciele stowarzyszeń i organizacji współpracujących z PTETiS:

 • Piotr Szymczak – Prezes SEP,
 • Mariusz Malinowski – Przewodniczący Sekcji Polskiej IEEE.Redaktorzy Naczelni wydawnictw naukowych:

 • Jerzy Barglik – Redaktor Naczelny Śląskich Wiadomości Elektrycznych,
 • Tadeusz Skubis – Redaktor Naczelny Pomiary Automatyka Kontrola,
 • Sławomir Tumański – Redaktor Naczelny Przeglądu Elektrotechnicznego,
 • Krzysztof Woliński – Redaktor Naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych,
 • Iwo Cholewicki – Honorowy Redaktor Naczelny Śląskich Wiadomości Elektrycznych.Polska Sekcja IEEE:

 • Mariusz Malinowski – Przewodniczący,
 • Marek Jasiński – Koordynator ds. konferencjiIEEE Poland Joint Chapter of Industrial Electronics and Power Electronics:

 • Sebastian Styński – Chapter Chair,
 • Adam Milczarek – V-ce Chair for PELS activities,
 • Robert Smoleński – V-ce Chair for IES activities