Organizatorzy

Konferencję organizują:

  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
  • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 
  • Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej Komitet Organizacyjny

  • Piotr Drozdowski (Przewodniczący) – PK
  • Tomasz Węgiel (Z-ca przewodniczącego) – PK
  • Dariusz Borkowski (Z-ca przewodniczącego) – PK
  • Arkadiusz Duda (Sekretarz) – PK
  • Witold Machowski – Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTETiS
  • Jacek Stępień – Skarbnik Oddziału Krakowskiego PTETiS
  • Maciej Sułowicz (Redaktor) – PK